گزارش کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب نوشته دو نفر از نویسندگان بزرگ به نام‌های ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود می‌باشد مؤلفان کتاب، از استادان دانشگاه و محققان سرشناس بلژیکى هستند که علاوه بر تدریس نظرى و تحقیق کاربردى، عمرى را در مؤسسات تحقیقات دانشگاهى صرف تربیت محققان اجتماعى کرده‌اند و این کتاب حاصل تجربه‌هاى چندین ساله این استادان است که در این سالیان به دست آمده است که توسط استاد ارجمند دکتر عبدالحسین نیک گهر آن را به زبان فارسی برگردانده است. دکتر عبدالحسین نیک گهر از آن دسته از مترجمانى است که با احاطه بر علم جامعه شناسى و داشتن تجربه عملى و علمى بیش از۳۰ اثر ترجمه و تألیف کرده است و در ترجمه‌هایش سلامت متن را رعایت کرده و سعى داشته بنا به فراخور جامعه‌اش کتاب‌هاى جدید و منبع را ترجمه کند و آنها را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.